Titulní stránka  O Názoru  Dokumenty  Odkazy  Knihy  Sudoku

Kontakt


 
      O Názoru

Úvod
Někteří lidé čtou noviny. Někteří z těch lidí, kteří čtou noviny, v nich čtou i komentáře.Noviny jsou na české poměry dost drahé, proto naprostá většina z těch lidí, kteří čtou noviny, kupuje jen jedny noviny. Z toho plyne, že ti čtenáři novin, kteří čtou komentáře, čtou komentáře stále stejných autorů.

Stať
Komentáře nejsou v novinách proto - jak si někteří lidé myslí - aby čtenářům vnucovaly jakési prefabrikované názory redakce nebo jednotlivých komentátorů, jsou v novinách zejména proto, aby čtenářům dávaly podněty k zamyšlení. Bylo by tedy žádoucí, aby čtenáři novin, a zejména ti, kteří v novinách čtou i komentáře, nečetli jenom jedny noviny, což ovšem není (viz úvod) dost dobře možné.
Názor vznikl právě proto, aby čtenářům novin, které zajímají i komentáře, umožnil konfrontovat názory komentátorů "svých"novin s názory komentátorů "cizích" novin a aby tedy získal větší přehled a více podnětů k vlastním úvahám. Hlavní část (pravý sloupec) jeho domovské stránky tvoří odkazy na komentáře, přebírané (na základě výjimky z autorského zákona, která to v právě v případě aktuálních politických článků umožňuje) ze seriózních celostátních deníků  i z dalších zdrojů. Kriteriem výběru je zajímavost textu, rozhodně ne nějaký politický filtr.
Obdobná kriteria platí také pro levý sloupec, v němž se jednou týdně objevuje nový komentář, psaný exkluzivně pro Názor. Střídají se zde renomovaní komentátoři bez ohledu na jejich politické zabarvení a mateřskou redakci, každý z nich si sám volí téma a samozřejmě neexistuje žádné ovlivňování, natožpak cenzura.

Závěr
Z uvedených pravidel vyplývá, že Názor funguje jako svého druhu služba, z níž jeho vydavateli nekyne v podstatě žádný zisk (a inzerce zatím ani nepokrývá náklady). Za poměrně krátkou dobu své existence si však už našel své pravidelné čtenáře a díky tomu i sponzory, což dává předpoklad pro další vývoj. Nepůjde to samo a nepůjde to rychle, můžete však počítat s tím, že se bude postupně rozrůstat a pokud možno i zlepšovat. Jak na to, k tomu redakce uvítá každou radu, možná přispěje právě váš názor.